Takmynan Us

 • BIZ hakda

  KUANFULLFURNITURE2007-nji ýylda Hytaýyň Guangdong şäherinde döredildi.Mebel pudagynda hünärmen we ýöriteleşen dünýäniň täsirli markalary üçin iň ýokary üpjün ediji bolmak üçin 15 ýyl bagyşlanýar.Bütin dünýäde 500-den gowrak müşderä hyzmat etdi.Uzak möhletleýin strategiýa hyzmatdaşyňyz bolup bileris.Şükür, yhlas, täzelik, ýeňiş gazanmak baradaky yzygiderli gözlegimiz.Bizde ajaýyp we ajaýyp marketing suratlary ýok, ýöne size görkezýän zatlarymyzyň hemmesi.

 • BIZ hakda

  KUANFULLFURNITURE2007-nji ýylda Hytaýyň Guangdong şäherinde döredildi.Mebel pudagynda hünärmen we ýöriteleşen dünýäniň täsirli markalary üçin iň ýokary üpjün ediji bolmak üçin 15 ýyl bagyşlanýar.Bütin dünýäde 500-den gowrak müşderä hyzmat etdi.Uzak möhletleýin strategiýa hyzmatdaşyňyz bolup bileris.Şükür, yhlas, täzelik, ýeňiş gazanmak baradaky yzygiderli gözlegimiz.Bizde ajaýyp we ajaýyp marketing suratlary ýok, ýöne size görkezýän zatlarymyzyň hemmesi.

Önümler

ÖNÜM KESELI

Hyzmatdaş hyzmatdaş

SANATÇYLYK KESELI

Näme üçin bizi saýlaýar?

HABAR MERKEZI

 • Established in 2007

  2007-nji ýylda döredildi

 • on time delivery

  wagtynda eltip bermek

 • 15 people R&D team

  15 adam gözleg we barlag topary

 • Free From Worry

  Aladadan azat

GÖRNÜŞLER

SANATÇYLYK KESELI

close open