Kelli nohe hoş geldiňiz

Bedatylýan otag üçin “Fortune Chic Accent” bölegi Döwrebap ýokary derejeli dizaýn, Tebigat görnüşi bilen elde ýasalan ýokary derejeli agaç mebel öndürijisi Hytaý üpjün edijisi

Gysga düşündiriş:

Useörite ulanylyşy: ýatylýan otag / myhmanhana / kwartira / villa / taslama.

Umumy ulanyş: Öý mebelleri / Myhmanhana mebelleri / Kwartira mebelleri / Villa taslamasy / Howa bnb.

Görnüşi: ýatylýan otag mebelleri.

Material: Agaç.

Daş görnüşi: Modern Klassik.

Marka ady: Kelli Nohe.

Model belgisi: 21C1603.

Önümiň ady: Bagty.

Gap: standart howpsuz gaplama.

Esasy bazar: Demirgazyk Amerika / Angliýa / Europeewropa / Awstraliýa / Aziýa / Afrika.

Töleg şertleri: T / TL / C.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Tebigatyň daşky görnüşi bilen bezelen güýçli ýönekeý görnüşe eýe bolup, oňa ajaýyp stil berýär.Bagt, ýatylýan otag üçin ajaýyp aksent eseri.Gözüňi özüne çekiji gurluşlar, fritillariýa tutawaçlary bilen üç sany giň çekiji.Tebigy şkafdan ýasalan elde ýasalan we egrilen tebigat atmosferasyny arassa we owadan görkezýär.

B_01

Görnüşi

Bedatylýan otag mebelleri

Gelip çykan ýeri

Hytaý

Marka ady

Kelli Nohe

Haryt stili

Häzirki zaman nusgawy lýuks

Model belgisi

21C1603

Gurşun wagty

Takmynan 45 gün

Reňk

Surat hökmünde (reňk tapawutlaryna rugsat berilýär)

Önümiň ululygy

W530 * D420 * H562mm

Düşek maslahat beriň

1800 * 2000mm

Material

Gaty agaç

Ussatlyk

Agaç egrilik

Gaplamak

Standart eksport ygtybarly gaplama

El bilen ýasalan we egrilen kesmek.

Bedatylýan otagyňyza döwrebap we ajaýyp wideo goşup biler.

Düşündiriş: 3 sany çyzgy gijesi

Umumy ölçegleri: W530 * D420 * H562mm

Tamamlamak:

Swatch gutarýar

Iň ýokary tebigy öwüşgin

Duýduryşsyz üýtgedilmeli aýratynlyklar.

Ekranyň çözgütleriniň tapawudy sebäpli görkezilen matalar we bezegler hakyky matadan we reňklerden üýtgäp biler.

Bellik:

·Nauşnik diňe ulanylyp bilinmez.Tagta we gapdal relsler bilen sargyt edilmeli.
· Düşeksiz

Duýduryşsyz üýtgedilmeli aýratynlyklar.
Ekranyň çözgütleriniň tapawudy sebäpli görkezilen matalar we bezegler hakyky matadan we reňklerden üýtgäp biler.

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary

Gaplamak maglumatlary
1. Içki gatlak köpükli guty multfilmi / bir ýüzli multfilm + burç üçin stryfoam
2. Daşarda karton guty

Port
Şençzhenen, Hytaý


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    ýakyn açyk