Kelli nohe hoş geldiňiz

Fortune Chic Accent bölegi Doly uzynlykdaky aýna geýinýän aýna geýim aýnasy Şkaf aýnasy, ýatylýan otag üçin döwrebap ýokary derejeli dizaýn, elde ýasalan ýokary derejeli agaç mebel öndürijisi Hytaý üpjün edijisi

Gysga düşündiriş:

Useörite ulanylyşy: ýatylýan otag toplumy / myhman otagy toplumy / myhmanhana / kwartira / villa / taslama.

Umumy ulanyş: Öý mebelleri / Myhmanhana mebelleri / Kwartira mebelleri / Villa taslamasy / Howa bnb.

Görnüşi: ýatylýan otag mebelleri.

Material: Agaç aýna.

Daş görnüşi: Modern Klassik.

Marka ady: Kelli Nohe.

Model belgisi: 21C1516.

Önümiň ady: Bagty.

Gap: standart howpsuz gaplama.

Esasy bazar: Demirgazyk Amerika / Angliýa / Europeewropa / Awstraliýa / Aziýa / Afrika.

Töleg şertleri: T / TL / C.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Barajaýyp owadan stili berýän tebigatyň daşky görnüşi bilen dizaýn edilen güýçli ýönekeý görnüş.Bagt, ýatylýan otag we otag üçin ajaýyp aksent eseri.Gözüňi özüne çekiji gurluşlar, fritillariýa tutawaçlary bilen üç sany giň çekiji.Tebigy şkafdan ýasalan elde ýasalan we egrilen tebigat atmosferasyny arassa we owadan görkezýär.

21C1516_01

Görnüşi

Bedatylýan otag mebelleri

Gelip çykan ýeri

Hytaý

Marka ady

Kelli Nohe

Haryt stili

Häzirki zaman nusgawy lýuks

Model belgisi

21C1516

Gurşun wagty

Takmynan 45 gün

Reňk

Surat hökmünde (reňk tapawutlaryna rugsat berilýär)

Önümiň ululygy

W560 * D450 * H1750mm

Material

Gaty agaç

Ussatlyk

Agaç egrilik

Gaplamak

Standart eksport ygtybarly gaplama

Tamamlamak:

Swatch gutarýar

Iň ýokary tebigy öwüşgin

Bellik:

·Nauşnik diňe ulanylyp bilinmez.Tagta we gapdal relsler bilen sargyt edilmeli.
· Düşeksiz

Duýduryşsyz üýtgedilmeli aýratynlyklar.
Ekranyň çözgütleriniň tapawudy sebäpli görkezilen matalar we bezegler hakyky matadan we reňklerden üýtgäp biler.

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary

Gaplamak maglumatlary
1. Içki gatlak köpükli guty multfilmi / bir ýüzli multfilm + burç üçin stryfoam
2. Daşarda karton guty

Port
Şençzhenen, Hytaý


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    ýakyn açyk