Kelli nohe hoş geldiňiz

Iberilmezden ozal barlag ulgamy

nurbat bilen tutawajyny barlaň we düzediň

nurbat bilen tutawajyny barlaň we düzediň

reňkini we ululygyny barlaň

reňkini we ululygyny barlaň

gaplamagyň usulyny barlamak üçin gutujygyny açyň

gaplamagyň usulyny barlamak üçin gutujygyny açyň


ýakyn açyk