Kelli nohe hoş geldiňiz

Mur häzirki zaman ýokary derejeli lýuks aksent ýönekeý bölek mylaýym elde ýasalan agaç çakyr şkaf mebel öndürijisi Hytaý

Gysga düşündiriş:

Useörite ulanylyşy: ýatylýan otag / myhmanhana / kwartira / villa / taslama.

Umumy ulanyş: Öý mebelleri / Myhmanhana mebelleri / Kwartira mebelleri / Villa taslamasy.

Görnüşi: Livingaşaýyş otagy mebelleri / naharhana mebelleri.

Material: Agaç.

Daş görnüşi: Modern Klassik.

Marka ady: Kelli Nohe.

Model belgisi: 21C1706.

Önümiň ady: Mur.

Gap: standart howpsuz gaplama.

Esasy bazar: Demirgazyk Amerika / Angliýa / Europeewropa / Awstraliýa / Aziýa / Afrika.

Töleg şertleri: T / TL / C.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Agaç owadan, dowamly material bolmakdan başga-da beýlekiler bilen gowy oýnaýar.Goňur goňur reňkli owadan agaç.Arassa çyzyklar we ýönekeý görnüşler, ajaýyp jenap stilini berýän rustiki, senetçi duýgynyň gurluşyny nygtaýar.Tebigat agajy we tebigat şkafy güýçli, berk häsiýetini görkezýär.

0620

Görnüşi

Bedatylýan otag mebelleri

Gelip çykan ýeri

Hytaý

Marka ady

Kelli Nohe

Haryt stili

Häzirki zaman nusgawy lýuks

Model belgisi

21C1706

Gurşun wagty

Takmynan 45 gün

Reňk

Surat hökmünde (reňk tapawutlaryna rugsat berilýär)

Önümiň ululygy

W1000 * D.400 * H1800mm

Material

Gaty agaç

Ussatlyk

Agaç egrilik

Gaplamak

Standart eksport ygtybarly gaplama

El bilen ýasalan çarçuwaly tagtadan we egrilen kesilen tagtadan we gaty agaçdan ýasalan relslerden.Bedatylýan otagyňyza döwrebap we ajaýyp wideo goşup biler.

Düşündiriş: Patyşa ölçegli düşek

Umumy ölçegleri: D: 2240 * W: 2010 * H1360mm Slat: 1800 * 2000mm

Tamamlamak:

Swatch gutarýar

Goňur goňur bezeg

Bellik:

·Nauşnik diňe ulanylyp bilinmez.Tagta we gapdal relsler bilen sargyt edilmeli.
· Düşeksiz

Duýduryşsyz üýtgedilmeli aýratynlyklar.
Ekranyň çözgütleriniň tapawudy sebäpli görkezilen matalar we bezegler hakyky matadan we reňklerden üýtgäp biler.

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary

Gaplamak maglumatlary
1. Içki gatlak köpükli guty multfilmi / bir ýüzli multfilm + burç üçin stryfoam
2. Daşarda karton guty

Port
Şençzhenen, Hytaý


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    ýakyn açyk