Kelli nohe hoş geldiňiz

“Hepburn” häzirki zaman ýokary derejeli matalar, egri ganat mebel öndürijisi Hytaý bilen bezelen ajaýyp düşek

Gysga düşündiriş:

Useörite ulanylyşy: ýatylýan otag / myhmanhana / kwartira / villa / taslama

Umumy ulanyş: Öý mebelleri / Myhmanhana mebelleri / Kwartira mebelleri / Villa taslamasy

Görnüşi: ýatylýan otag mebelleri

Material: Agaç

Daş görnüşi: Modern Klassik

Marka ady: Kelli Nohe

Model belgisi: 20C2501

Önümiň ady: Hepburn

Gap: standart howpsuz gaplama

Esasy bazar: Demirgazyk Amerika / Angliýa / Europeewropa / Awstraliýa / Aziýa / Afrika

Töleg şertleri: T / TL / C.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Ajaýyp stili berýän giň egri ganatlary bilen ajaýyp görnüşi bar.Bej stri mata bilen doly bezelen.Ajaýyp egrilen agaç çarçuwasy merjen şampan bilen gutardy.Tagta tagtasynyň dizaýny bilen ýaňlanýar.El bilen ýasalan agaç çarçuwaly tagta we egri kesilen aýakgap, gaty agaçdan ýasalan relsler we Şampan Pearly ýalpyldawuk bezeg.Bezegli kaşaň reňkli dokma mata tagtasy, gapdal tagta we aýakgap.

20C2501-1

Görnüşi

Bedatylýan otag mebelleri

Gelip çykan ýeri

Hytaý

Marka ady

Kelli Nohe

Haryt stili

Häzirki zaman nusgawy lýuks

Model belgisi

20C2501

Gurşun wagty

Takmynan 45 gün

Reňk

Surat hökmünde (reňk tapawutlaryna rugsat berilýär)

Önümiň ululygy

D/2240 * W./2010 * H./1360mm

Düşek maslahat beriň

1800 * 2000mm

Material

Gaty agaç

Ussatlyk

Güýçli + Agaç egri

Gaplamak

ndard Howpsuz gaplama eksport

El bilen ýasalan çarçuwaly tagtadan we egrilen kesilen tagtadan we gaty agaçdan ýasalan relslerden.Bedatylýan otagyňyza döwrebap we ajaýyp wideo goşup biler.

20C2501-3_1
20C2501-2_1

Düşündiriş: King ölçegli düşek.

Umumy ölçegleri: D: 2240 * W: 2010 * H1360mm Slat: 1800 * 2000mm.

Tamamlamak:

Tamamlamak
Swatchlar Pearly Şampan gutardy

Bej Stri mata

Pearly Şampan gutardy

Bellik:

·Nauşnik diňe ulanylyp bilinmez.Tagta we gapdal relsler bilen sargyt edilmeli.
· Düşeksiz

Duýduryşsyz üýtgedilmeli aýratynlyklar.
Ekranyň çözgütleriniň tapawudy sebäpli görkezilen matalar we bezegler hakyky matadan we reňklerden üýtgäp biler.

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary

Gaplamak maglumatlary
1. Içki gatlak köpükli guty multfilmi / bir ýüzli multfilm + burç üçin stryfoam
2. Daşarda karton guty

Port
Şençzhenen, Hytaý


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    ýakyn açyk