Krowat bölekleri - 21C1703

Gysga düşündiriş:

El bilen ýasalan

Mis tutawajy

Metal ylgaýjy

Poslamaýan polat

Arassa mis aýak

Gaty agaç we tebigat öwrediji

Duýduryşsyz üýtgedilmeli aýratynlyklar.

Ekranyň çözgütleriniň tapawudy sebäpli görkezilen matalar we bezegler hakyky matadan we reňklerden üýtgäp biler.


 • Ady:Gijeki düşek
 • Reňk:Goňur
 • Ölçegleri:550x420x496mm
 • Görnüşler:Düzeltmek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  close open