Krowat bölekleri - 20C1320

Gysga düşündiriş:

El bilen ýasalan

Mis tutawajy

Metal ylgaýjy

Poslamaýan polat

Egremegiň öňüni alyş enjamy

Gaty agaç we tebigat öwrediji

Duýduryşsyz üýtgedilmeli aýratynlyklar.

Ekranyň çözgütleriniň tapawudy sebäpli görkezilen matalar we bezegler hakyky matadan we reňklerden üýtgäp biler.


 • Ady:Gijeki düşek
 • Reňk:Bej
 • Ölçegleri:700 * 420 * 700mm
 • Görnüşler:Düzeltmek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  close open