Döwrebap Elegant Tebigat Mermer metal gaty agaç ýokary hilli amatly ýokary derejeli agaç mebel öndürijisi Hytaý üpjün edijisi

Gysga düşündiriş:

El bilen ýasalan

Mis tutawajy

Metal ylgaýjy

Poslamaýan polat

Egremegiň öňüni alyş enjamy

Gaty agaç we tebigat öwüşgini

Duýduryşsyz üýtgedilmeli aýratynlyklar.

Ekranyň çözgütleriniň tapawudy sebäpli görkezilen matalar we bezegler hakyky matadan we reňklerden üýtgäp biler.


 • Ady:Gijeki düşek
 • Reňk:Bej
 • Ölçegleri:700 * 420 * 700mm
 • Görnüşler:Düzeltmek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Döwrebap Elegant Tebigat Mermer metal gaty agaç ýokary hilli amatly ýokary derejeli agaç mebel öndürijisi Hytaý üpjün edijisi

  Çalt Jikme-jiklikler

  Useörite ulanylyşy: ýatylýan otag / myhmanhana / kwartira / villa / taslama

  Umumy ulanyş: Öý mebelleri / Myhmanhana mebelleri / Kwartira mebelleri / Villa taslamasy / Howa bnb

  Görnüşi: ýatylýan otag mebelleri

  Material: Agaç tebigaty öwüsýän

  Daş görnüşi: Modern Klassik

  Marka ady: Kelli Nohe

  Model belgisi: 20C1320

  Önümiň ady:

  Gap: standart howpsuz gaplama

  Esasy bazar: Demirgazyk Amerika / Angliýa / Europeewropa / Awstraliýa / Aziýa / Afrika

  Töleg şertleri: T / T L / C.

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak maglumatlary

  1. Içki gatlak köpükli guty multfilmi / bir ýüzli multfilm + burç üçin stryfoam

  2. Daşarda karton guty

  Port

  Şençzhenen, Hytaý

  Önümiň beýany

  Bedatylýan otagyňyz üçin döredilen bu gijeki düşek önümine göz aýlaň we dizaýnerlerimiziň aýratyn ünsüni duýuň.Ak däneli mermer bilen açyk reňkli şkaf, materialymyzy görkezýän umumy däl. Economicöne ykdysady peýdalary göz öňünde tutup, çykdajylary ýokary derejede dolandyrýarys, şeýle hem ýokary hilli önüm öndürip bileris.Näme üçin derňew geçirmeli däl?

  20C1319

  Görnüşi

  Bedatylýan otag mebelleri

  Gelip çykan ýeri

  Hytaý

  Marka ady

  Kelli Nohe

  Haryt stili

  Häzirki zaman nusgawy lýuks

  Model belgisi

  20C1320

  Gurşun wagty

  Takmynan 45 gün

  Reňk

  Surat hökmünde (reňk tapawutlaryna rugsat berilýär)

  Önümiň ululygy

  L700 * D420 * H700mm

  Material

  Gaty agaç

  Ussatlyk

  Agaç egrilik

  Gaplamak

  Standart eksport ygtybarly gaplama

  El bilen ýasalan we egrilen kesmek.

  Bedatylýan otagyňyza döwrebap we ajaýyp wideo goşup biler.

  Düşündiriş: Gijeki düşek

  Umumy ölçegleri: L700 * D420 * H700mm

  Tamamlamak:

  gutarmak
  çalyşmak

  Iň ýokary tebigy öwüşgin

  Swatch

  Bellik:

  Duýduryşsyz üýtgedilmeli aýratynlyklar.

  Ekranyň çözgütleriniň tapawudy sebäpli görkezilen matalar we bezegler hakyky matadan we reňklerden üýtgäp biler.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  ýakyn açyk