Geýimler we sandyklar - 20C2526

Gysga düşündiriş:

El bilen ýasalan

Fritillaria tutawajy

Metal ylgaýjy

Gaty agaç we tebigat öwüşgini

Duýduryşsyz üýtgedilmeli aýratynlyklar.

Ekranyň çözgütleriniň tapawudy sebäpli görkezilen matalar we bezegler hakyky matadan we reňklerden üýtgäp biler.


 • Ady:Geýiniji
 • Reňk:Gül altyn
 • Ölçegleri:1210 * 395 * 784mm
 • Görnüşler:Düzeltmek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  ýakyn açyk