Naharhana üçin “Fortune Chic Accent Piece” nahar oturgyjy, owadan gaty agaç we berkidilen mikro süýümli deri ýokary derejeli agaç mebel öndürijisi Hytaý üpjün edijisi bilen elde ýasalan häzirki zaman ýönekeýligi

Gysga düşündiriş:

Useörite ulanylyşy: Naharhana / Myhmanhana / Kwartira / Villa / Taslama.

Umumy ulanyş: Öý mebelleri / Myhmanhana mebelleri / Kwartira mebelleri / Villa taslamasy / Howa bnb.

Görnüşi: Naharhana mebeli.

Material: Agaç.

Daş görnüşi: Modern Klassik.

Marka ady: Kelli Nohe.

Model belgisi: 21C1511.

Önümiň ady: Bagty.

Gap: standart howpsuz gaplama.

Esasy bazar: Demirgazyk Amerika / Angliýa / Europeewropa / Awstraliýa / Aziýa / Afrika.

Töleg şertleri: T / TL / C.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Bu ajaýyp ýönekeý çözgütler nahar oturgyçlaryna göz aýlaň.Natureönekeýlik stilini berýän tebigat görnüşi bilen dizaýn edilen güýçli ýönekeý görnüşe eýe.Fortune naharhana üçin ajaýyp aksent eseri.Tebigy şkafdan ýasalan elde ýasalan we egrilen tebigat atmosferasyny arassa we owadan görkezýär.

A_02

Görnüşi

Bedatylýan otag mebelleri

Gelip çykan ýeri

Hytaý

Marka ady

Kelli Nohe

Haryt stili

Häzirki zaman Klassiki

Model belgisi

21C1511

Gurşun wagty

Takmynan 45 gün

Reňk

Surat hökmünde (reňk tapawutlaryna rugsat berilýär)

Önümiň ululygy

W462 * L566 * H950mm

Material

Gaty agaç

Ussatlyk

Agaç egrilik

Gaplamak

Standart eksport ygtybarly gaplama

21C1511
21C1511 21C1622

El bilen ýasalan we egrilen kesmek.

Bedatylýan otagyňyza döwrebap we ajaýyp wideo goşup biler.

Düşündiriş: Nahar saçagy.

Umumy ölçegleri: W462 * L566 * H950mm.

Tamamlamak:

Swatch gutarýar
Mikro süýümli deri timarlamak

Iň ýokary tebigy öwüşgin

Mikro süýümli deri timarlamak

Bellik:

·Nauşnik diňe ulanylyp bilinmez.Tagta we gapdal relsler bilen sargyt edilmeli.
· Düşeksiz

Duýduryşsyz üýtgedilmeli aýratynlyklar.
Ekranyň çözgütleriniň tapawudy sebäpli görkezilen matalar we bezegler hakyky matadan we reňklerden üýtgäp biler.

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary

Gaplamak maglumatlary
1. Içki gatlak köpükli guty multfilmi / bir ýüzli multfilm + burç üçin stryfoam
2. Daşarda karton guty

Port
Şençzhenen, Hytaý


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    ýakyn açyk