Kelli nohe hoş geldiňiz

Naharhana üçin “Fortune Chic Accent” bölegi Döwrebap ýokary derejeli dizaýn ýönekeýligi egri elde ýasalan ýokary synply daş nahar saçagy agaç mebel öndürijisi Hytaý üpjünçisi

Gysga düşündiriş:

Useörite ulanylyşy: Naharhana / Myhmanhana / Kwartira / Villa / Taslama.

Umumy ulanyş: Öý mebelleri / Myhmanhana mebelleri / Kwartira mebelleri / Villa taslamasy / Howa bnb.

Görnüşi: Naharhana mebeli.

Material: Agaç.

Daş görnüşi: Modern Klassik.

Marka ady: Kelli Nohe.

Model belgisi: 21C1622.

Önümiň ady: Bagty.

Gap: standart howpsuz gaplama.

Esasy bazar: Demirgazyk Amerika / Angliýa / Europeewropa / Awstraliýa / Aziýa / Afrika.

Töleg şertleri: T / TL / C.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Bitarap äheňde ajaýyp naharhana.Bartebigatyň daşky görnüşi bilen bezelen güýçli ýönekeý görnüş, oňa ajaýyp owadan we mylaýym stil berýär.Fortune naharhana üçin ajaýyp aksent eseri.Tebigy şkafdan ýasalan elde ýasalan we egrilen tebigat atmosferasyny arassa we owadan görkezýär.

A_02

Görnüşi

Bedatylýan otag mebelleri

Gelip çykan ýeri

Hytaý

Marka ady

Kelli Nohe

Haryt stili

Häzirki zaman nusgawy lýuks

Model belgisi

21C1622

Gurşun wagty

Takmynan 45 gün

Reňk

Surat hökmünde (reňk tapawutlaryna rugsat berilýär)

Önümiň ululygy

W850 * L1500 * H750mm

Material

Gaty agaç

Ussatlyk

Agaç egrilik

Gaplamak

Standart eksport ygtybarly gaplama

21C1622
21C1511 21C1622

El bilen ýasalan we egrilen kesmek.

Bedatylýan otagyňyza döwrebap we ajaýyp wideo goşup biler.

Düşündiriş: Nahar saçagy.

Umumy ölçegleri: W850 * L1500 * H750mm.

Tamamlamak:

Swatch daş
Swatch gutarýar

Iň ýokary derejeli daş

Iň ýokary tebigy öwüşgin

Bellik:

·Nauşnik diňe ulanylyp bilinmez.Tagta we gapdal relsler bilen sargyt edilmeli.
· Düşeksiz

Duýduryşsyz üýtgedilmeli aýratynlyklar.
Ekranyň çözgütleriniň tapawudy sebäpli görkezilen matalar we bezegler hakyky matadan we reňklerden üýtgäp biler.

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary

Gaplamak maglumatlary
1. Içki gatlak köpükli guty multfilmi / bir ýüzli multfilm + burç üçin stryfoam
2. Daşarda karton guty

Port
Şençzhenen, Hytaý


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    ýakyn açyk