Kelli nohe hoş geldiňiz

Etan owadan materiallar Häzirki zaman ýönekeýligi Elegant mebel öndüriji Hytaý

Gysga düşündiriş:

Useörite ulanylyşy: Bedatylýan otag toplumy / myhmanhana / kwartira / villa / taslama.

Umumy ulanyş: Öý mebelleri / Myhmanhana mebelleri / Kwartira mebelleri / Villa taslamasy.

Görnüşi: ýatylýan otag mebelleri.

Material: Agaç.

Daş görnüşi: Modern Klassik.

Marka ady: Kelli Nohe.

Model belgisi: 20XG2003.

Önümiň ady: Etan.

Gap: standart howpsuz gaplama.

Esasy bazar: Demirgazyk Amerika / Angliýa / Europeewropa / Awstraliýa / Aziýa / Afrika.

Töleg şertleri: T / TL / C.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Agaçdan we bürünçden ajaýyp materiallar, dokma ýüzleriniň ýumşaklygy bilen haýran galdyryjy häzirki zaman ýönekeýligi.Ajaýyp deňagramlylyk we simmetriýa stili bar.Panelokarky paneliň içinde gizlenen altyn metal bezeg.Gabat gelýän düwmeler we bürünç aýak jikme-jiklikleri.Tüsse bilen bezelen elde ýasalan gaty agaç.Döwrebap ýönekeýligi ajaýyp ýatylýan otag edýär.

KF_D-B-C11

Görnüşi

Bedatylýan otag mebelleri

Gelip çykan ýeri

Hytaý

Marka ady

Kelli Nohe

Haryt stili

Häzirki zaman Klassiki

Model belgisi

20XG2003

Gurşun wagty

Takmynan 45 gün

Reňk

Surat hökmünde (reňk tapawutlaryna rugsat berilýär)

Önümiň ululygy

D420 * W.580 * H650mm

Material

Gaty agaç

Ussatlyk

AgaçEgilmek

Gaplamak

Standart eksport ygtybarly gaplama

El bilen ýasalan çarçuwaly tagtadan we egrilen kesilen tagtadan we gaty agaçdan ýasalan relslerden.

Bedatylýan otagyňyza döwrebap we ajaýyp wideo goşup biler.

Düşündiriş: Dynç alyş oturgyjy.

Umumy ölçegleri: D: 420 * W: 580 * H650mm.

Tamamlamak:

Swatch (2)
Swatch (2)

Tüsse gutarmak

Tüsse gutarmak

Bellik:

·Nauşnik diňe ulanylyp bilinmez.Tagta we gapdal relsler bilen sargyt edilmeli.
· Düşeksiz

Duýduryşsyz üýtgedilmeli aýratynlyklar.
Ekranyň çözgütleriniň tapawudy sebäpli görkezilen matalar we bezegler hakyky matadan we reňklerden üýtgäp biler.

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary

Gaplamak maglumatlary
1. Içki gatlak köpükli guty multfilmi / bir ýüzli multfilm + burç üçin stryfoam
2. Daşarda karton guty

Port
Şençzhenen, Hytaý


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    ýakyn açyk