Kelli nohe hoş geldiňiz

Kylie Modern Elegant Accent Piece Konsol Stol, Livingaşaýyş otagy üçin geýinmek üçin stol üçin ýönekeý stol üçin agaç we bürünç elde ýasalan ýokary derejeli agaç mebel öndürijisi Hytaý üpjün edijisi

Gysga düşündiriş:

Useörite ulanylyşy: ýatylýan otag toplumy / myhman otagy toplumy / myhmanhana / kwartira / villa / taslama.

Umumy ulanyş: Öý mebelleri / Myhmanhana mebelleri / Kwartira mebelleri / Villa taslamasy / Howa bnb.

Görnüşi: Bedatylýan otag mebelleri / Otag otagy mebel.

Material: Agaç bürünç.

Daş görnüşi: Modern Klassik.

Marka ady: Kelli Nohe.

Model belgisi: 20XG1006.

Önümiň ady: Kylie.

Gap: standart howpsuz gaplama.

Esasy bazar: Demirgazyk Amerika / Angliýa / Europeewropa / Awstraliýa / Aziýa / Afrika.

Töleg şertleri: T / TL / C.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Gün ýuwulan tebigy reňkler we dokma ýüzleri bürünç materiallar bilen birleşýär.Tebigatyň daşky görnüşi bilen ajaýyp stili berýän güýçli ýönekeý görnüşe eýe.Kylie ýatylýan otag we otag üçin ajaýyp aksent eseri.Gözüňi özüne çekiji bürünç tutawaç elementi bilen iki sany giň çekiji.Tebigy şkafdan ýasalan elde ýasalan we egrilen tebigat atmosferasyny arassa we owadan görkezýär.

20C2501-1

Görnüşi

Bedatylýan otag mebelleri

Gelip çykan ýeri

Hytaý

Marka ady

Kelli Nohe

Haryt stili

Häzirki zaman nusgawy lýuks

Model belgisi

20XG1006

Gurşun wagty

Takmynan 45 gün

Reňk

Surat hökmünde (reňk tapawutlaryna rugsat berilýär)

Önümiň ululygy

L1000 * D450 * H750mm

Material

Gaty agaç

Ussatlyk

Agaç egrilik

Gaplamak

Standart eksport ygtybarly gaplama

El bilen ýasalan we egrilen kesmek.

Bedatylýan otagyňyza döwrebap we ajaýyp wideo goşup biler.

Düşündiriş: Aýna geýinmek.

Umumy ölçegleri: L1000 * D450 * H750mm.

Tamamlamak:

Tamamlamak

Iň ýokary tebigy öwüşgin

Bellik:

·Nauşnik diňe ulanylyp bilinmez.Tagta we gapdal relsler bilen sargyt edilmeli.
· Düşeksiz

Duýduryşsyz üýtgedilmeli aýratynlyklar.
Ekranyň çözgütleriniň tapawudy sebäpli görkezilen matalar we bezegler hakyky matadan we reňklerden üýtgäp biler.

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary

Gaplamak maglumatlary
1. Içki gatlak köpükli guty multfilmi / bir ýüzli multfilm + burç üçin stryfoam
2. Daşarda karton guty

Port
Şençzhenen, Hytaý


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    ýakyn açyk