Kelli nohe hoş geldiňiz

Mur häzirki zaman ýokary derejeli deri bezelen güýçli ýönekeý düşek, bürünç deňagramly agaç mebel öndürijisi Hytaý üpjünçisi

Gysga düşündiriş:

Useörite ulanylyşy: ýatylýan otag / myhmanhana / kwartira / villa / taslama.

Umumy ulanyş: Öý mebelleri / Myhmanhana mebelleri / Kwartira mebelleri / Villa taslamasy / Howa bnb.

Görnüşi: ýatylýan otag mebelleri.

Material: Agaç.

Daş görnüşi: Modern Klassik.

Marka ady: Kelli Nohe.

Model belgisi: 21C2701.

Önümiň ady: Mur.

Gap: standart howpsuz gaplama.

Esasy bazar: Demirgazyk Amerika / Angliýa / Europeewropa / Awstraliýa / Aziýa / Afrika.

Töleg şertleri: T / TL / C.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Bürünç deňagramly bogunlary bilen ajaýyp stili berýän güýçli ýönekeý görnüşe eýe.Bej mikro süýümli deri bilen doly bezelen.Inçe egrilen aýakgap ussanyň mylaýymlygyny görkezýär.El bilen ýasalan çarçuwaly tagtadan we egrilen kesilen tagtadan, gaty jisimleriň agaç gapdal relslerinden we tebigy şkafdan ýasalan görnüşde tebigatyň atmosferasyny görkezýär.Nauşnik boşlugynyň dizaýn jikme-jiklikleri, agaç gapdal we aýakgap.

C1

Görnüşi

Bedatylýan otag mebelleri

Gelip çykan ýeri

Hytaý

Marka ady

Kelli Nohe

Haryt stili

Häzirki zaman nusgawy lýuks

Model belgisi

21C2701

Gurşun wagty

Takmynan 45 gün

Reňk

Surat hökmünde (reňk tapawutlaryna rugsat berilýär)

Önümiň ululygy

D1905 * W.2120 * H1350mm

Düşek maslahat beriň

1800 * 2000mm

Material

Gaty agaç

Ussatlyk

Güýçli + Agaç egri

Gaplamak

Standart eksport ygtybarly gaplama

El bilen ýasalan çarçuwaly tagtadan we egrilen kesilen tagtadan we gaty agaçdan ýasalan relslerden.

Bedatylýan otagyňyza döwrebap we ajaýyp wideo goşup biler.

Düşündiriş: King ölçegli düşek.

Umumy ölçegleri: D: 1905 * W: 2120 * H1350mm Slat: 1800 * 2000mm.

Tamamlamak:

Swatch gutarýar
Mikro süýümli deri swatch

Iň ýokary tebigy öwüşgin

Bej mikro süýümli deri

Bellik:

·Nauşnik diňe ulanylyp bilinmez.Tagta we gapdal relsler bilen sargyt edilmeli.
· Düşeksiz

Duýduryşsyz üýtgedilmeli aýratynlyklar.
Ekranyň çözgütleriniň tapawudy sebäpli görkezilen matalar we bezegler hakyky matadan we reňklerden üýtgäp biler.

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary

Gaplamak maglumatlary
1. Içki gatlak köpükli guty multfilmi / bir ýüzli multfilm + burç üçin stryfoam
2. Daşarda karton guty

Port
Şençzhenen, Hytaý


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    ýakyn açyk