Telewizor - 18C2907

Gysga düşündiriş:

Aýna

MDF & Hardwood

Duýduryşsyz üýtgedilmeli aýratynlyklar.

Ekranyň çözgütleriniň tapawudy sebäpli görkezilen matalar we bezegler hakyky matadan we reňklerden üýtgäp biler.

 


 • Ady:Telewizor
 • Reňk:Pearl
 • Ölçegleri:1600 * 480 * 600mm
 • Görnüşler:Reňkini üýtgediň
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  ýakyn açyk